TTHC Cấp Huyện
Skip portletPortlet Menu
 
Thủ tục hành chính cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính Nội vụ
Đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký, xóa Đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất Đất đai
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo. Nội vụ
Đăng ký nơi hoạt động của chức sắc nhà tu hành khi được thuyên chuyển. Nội vụ
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký. Nội vụ
Đăng ký hoạt động của Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố, thị xã Nội vụ
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động về SDĐ do thay đổi về quyền (đối tượng là hgđ, cá nhân) Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động về SDĐ do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) Tài nguyên và Môi trường
Đo đạc chuyển quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Đo đạc cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn Tài nguyên và Môi trường
Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (trong trường hợp Sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện) Tư pháp
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Danh sách TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đăng ký kết hôn cho người đã có vợ, chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết Hành chính tư pháp
Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân Việt Nam cư trú trong nước Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế (không bao gồm QSD đất, tài sản gắn liền với đất) Hành chính tư pháp
Xóa đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử nhưng vẫn còn sống trở về Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc tử Hành chính tư pháp
Đăng ký khai tử quá hạn Hành chính tư pháp
Đăng ký khai tử đúng hạn Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc sinh Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha và mẹ là công dân Việt Nam về nước mà chua được khai sinh ở nước ngoài Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha và mẹ là công dân Việt Nam về nước mà chua được khai sinh ở nước ngoài Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế (Không bao gồm QSD đất, tài sản gắn liền với đất) Hành chính tư pháp
Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em sinh ta tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biển giới Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân VN thường trú tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp
Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn cho con ngoài giá thú Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh đúng hạn cho con ngoài giá thú Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Hành chính tư pháp
Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác Hành chính tư pháp
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>