TTHC Cấp Huyện
Skip portletPortlet Menu
 
Thủ tục hành chính cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị của cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Xây dựng
Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn. Xây dựng
Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình. Xây dựng
Thủ tục ĐK biến động về sử dụng đất, TS gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy CN (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện t Đất đai
Thủ tục ĐK biến động QSDĐ, quyền sở hữu TS gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, Đất đai
Thủ tục ĐK biến động QSDĐ, quyền sở hữu TS gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu TS gắn liền vớ Đất đai
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai
Thủ tục xác nhận đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. Lao động, TB & XH
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai
Thủ tục xác nhận danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế và giấy chứng nhận hộ nghèo. Lao động, TB & XH
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai
Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài đến Việt Nam cấp Trung học cơ sở, tiểu học Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với dự án quy hoạch Tài chính
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với dự án quy hoạch Tài chính
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền Tài chính
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>  
 
Danh sách TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo Tôn giáo
Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu Tôn giáo
Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định Tôn giáo
Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
Thông báo tổ chức lễ họ tôn giáo Tôn giáo
Đăng ký người vào tu Tôn giáo
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tin được cha, mẹ đẻ Hành chính tư pháp
Đăng lý việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ để của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đang còn và không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nhận con Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký thay đổi việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc kết hôn Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Hành chính tư pháp
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>