Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Huyện ủy và các Ban của Đảng; Danh sách BTV, BCH đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020
 
Huyện ủy và các Ban của Đảng; Danh sách BTV, BCH đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (04/10/2019 01:54 PM)

1. Thường trực Huyện ủy:

- Ông Chu Thế Huyền: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

         Điện thoại: 0912 363 464

          Email: chuthehuyentnmtna@gmail.com

- Ông Hà Xuân Quang: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

          Điện thoại: 0983 234 777

- Ông Tăng Văn Luyện: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.

          Điện thoại: 0913 047 020


  2. Văn phòng Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 321

- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Trọng Huyến

        ĐT: 0979 860 567

        Email:

- Các Phó Chánh Văn phòng:

       + Ông Cao Đức Thắng

         Điện thoại:

       + Ông Trần Ngọc Giáp

        Điện thoại: 0984 158 525

 

3. Ban Tổ chức Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 094

- Trưởng ban: Ông Hoàng Xuân Luyện

          Điện thoại: 098.9095.389

          Email: Luyenhx@gmail.com

- Các Phó Trưởng ban:

+ Ông Ngô Sỹ Thành

            Điện thoại: 0984 379 798

 + Ông Nguyễn Anh Tuấn

            Điện thoại: 0987 829 986

 

4. Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 051

- Chủ nhiệm UBKT: Ông Nguyễn Văn Sơn

              Điện thoại: 0983 676 428

- Phó CNUBKT: Ông Nguyễn Văn Viên

              Điện thoại: 0915.670.719

 

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 052

- Trưởng Ban: Ông Chu Văn Thiệp

             Điện thoại: 0946.534.062

            Email.com: Thiephu@gmail.com

- Các Phó Trưởng Ban:

           + Ông Chu Hồng Phi

            Điện thoại: 0913.345.626

           + Bà Đồng Thị Vân

            Điện thoại: 0914.452.559

 

6. Ban Dân vận Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 093

- Trưởng Ban: Ông Hoàng Văn Bốn

              Điện thoại: 0912.480.459

             Email: hoangbon@gmail.com

- Phó Trưởng Ban:  Ông Trần Xuân Hải

           Điện thoại: 0984 965 279

- Phó Trưởng Ban: Bà Hoàng Thị Mai Phương

           Điện thoại:  0386 505 343

 

DANH SÁCH

Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ Diễn Châu nhiệm kỳ 2015-2020

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email cá nhân

1

Chu Thế Huyền

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02383.862.315

huyenct@dienchau.nghean.gov.vn

2

Hà Xuân Quang

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

02383.862.546

quanghx@dienchau.nghean.gov.vn

3

Tăng Văn Luyện

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

02383.862.302

luyentv@dienchau.nghean.gov.vn 

4

Đặng Thị Thanh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

02383.621.038

thanhdt@dienchau.nghean.gov.vn

5

Hoàng Xuân Luyện

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

02383.625.004

luyenhx@dienchau.nghean.gov.vn

6

Chu Văn Thiệp

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

02383.625.372

thiepcn@dienchau.nghean.gov.vn

7

Hoàng Văn Bốn

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

02383.862.093

bonhv@dienchau.nghean.gov.vn

8

Nguyễn Văn Sơn

Chủ nhiệm UB kiểm tra Huyện ủy

02383.862.051

sonnv@dienchau.nghean.gov.vn

9

Nguyễn Duy Thanh

Trưởng Công an huyện

02383.862.209

thanhnd@dienchau.nghean.gov.vn

10

Hoàng Minh Đạo

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

02383.862.416

daohm@dienchau.nghean.gov.vn

11

Phạm Xuân Sánh

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383.623.700

sanhpx@dienchau.nghean.gov.vn

12

Phan Xuân Vinh

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383.862356

vinhpx@dienchau.nghean.gov.vn

13

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch UBMTTQ huyện

02383.862383

loinv@dienchau.nghean.gov.vn

 

 

 

DANH SÁCH

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2015-2020

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email cá nhân

1

Chu Thế Huyền

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02383.862.315

 huyenct@dienchau.nghean.gov.vn

2

Hà Xuân Quang

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

02383.862.546

 quanghx@dienchau.nghean.gov.vn

3

Tăng Văn Luyện

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

02383.862.302

 luyentv@dienchau.nghean.gov.vn

4

Đặng Thị Thanh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

02383.621.038

 thanhdt@dienchau.nghean.gov.vn

5

Hoàng Xuân Luyện

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

02383.625.004

 luyenhx@dienchau.nghean.gov.vn

6

Chu Văn Thiệp

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

02383.625.372

 thiepcv@dienchau.nghean.gov.vn

7

Hoàng Văn Bốn

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

02383.862.093

 bonhv@dienchau.nghean.gov.vn

8

Nguyễn Duy Thanh

Trưởng Công an huyện

02383.862.209

 thanhnd@dienchau.nghean.gov.vn

9

Hoàng Minh Đạo

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

02383.862.416

 daohm@dienchau.nghean.gov.vn

10

Phạm Xuân Sánh

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383.623.700

 sanhpx@dienchau.nghean.gov.vn

11

Phan Xuân Vinh

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383.862.356 

 vinhpx@dienchau.nghean.gov.vn

12

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch UBMTTQ huyện

02383.862.383

  loinv@dienchau.nghean.gov.vn

13

Nguyễn Xuân Hải

Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện

 

 hainx@dienchau.nghean.gov.vn

14

Chu Hồng Phi

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo HU

 

 phich@dienchau.nghean.gov.vn

15

Nguyễn Văn Viên

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 viennv@dienchau.nghean.gov.vn

16

Lê Mạnh Hiên

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 hienlm@dienchau.nghean.gov.vn

17

Trần Văn Hiến

Chánh VP HĐND&UBND huyện

 

 hientv@dienchau.nghean.gov.vn

18

Võ Sỹ Tài

Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

 

 taivs@dienchau.nghean.gov.vn

19

Lê Đức Phát

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 phatld@dienchau.nghean.gov.vn

20

Nguyễn Trọng Huyến

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

 huyennt@dienchau.nghean.gov.vn

21

Mai Ngọc Long

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện

 

 longmn@dienchau.nghean.gov.vn

22

Phạm Đức Cường

Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

 cuongpd@dienchau.nghean.gov.vn

23

Cao Đình Minh

Giám đốc Trung tâm y tế huyện

 

 minhcd@dienchau.nghean.gov.vn

24

Ngô Sỹ Thành

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 thanhns@dienchau.nghean.gov.vn

25

Nguyễn Văn Sơn

Trưởng Phòng Tài nguyên MT

 

 sonnv@dienchau.nghean.gov.vn

26

Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện

 

 hoant@dienchau.nghean.gov.vn

27

Lê Thế Hiếu

Trưởng Phòng Nông nghiệp PTNT

 

 hieult@dienchau.nghean.gov.vn

28

Nguyễn Xuân Khoa

Trưởng Phòng Nội vụ huyện

 

 khoanx@dienchau.nghean.gov.vn

29

Phạm Khắc Biển

Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài

 

 bienpk@dienchau.nghean.gov.vn

30

Nguyễn Thị Huyền

Chánh án Tòa án nhân dân huyện

 

 huyennt@dienchau.nghean.gov.vn

31

Hồ Thị Tâm

Chủ tịch UBND xã Diễn Thành

 

 tamht@dienchau.nghean.gov.vn

32

Trương Văn Đức

Chánh Thanh tra huyện

 

 ductv@dienchau.nghean.gov.vn

33

Cao Thị Thúy

Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện

 

 thuyct@dienchau.nghean.gov.vn

34

Phạm Văn Thuyên

Chủ tịch UBND xã Diễn Hải

 

 thuyenpv@dienchau.nghean.gov.vn

35

Chu Thị Khuyên

Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp

 

 khuyenct@dienchau.nghean.gov.vn

36

Lê Hồng Nghệ

Chủ tịch UBND xã Diễn Trường

 

 nghelh@dienchau.nghean.gov.vn

37

Nguyễn Văn Thành

Viện trưởng Viện KSND huyện

 

 thanhnv@dienchau.nghean.gov.vn

 |  Đầu trang
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu