Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Ủy ban nhân dân Huyện và các phòng chuyên môn
 
Ủy ban nhân dân Huyện và các phòng chuyên môn (18/09/2015 09:02 AM)

1. Uỷ ban nhân dân huyện Diễn Châu:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn – huyện Diễn Châu – tỉnh Nghệ An

- Điện thoại/ Fax: 0238 3623 373

- Chủ tịch UBND huyện: Ông Tăng Văn Luyện

Điện thoại: 0913 047 020

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện:

+ Ông Phan Xuân Vinh:

Điện thoại: 0912 188 684

+ Ông Phạm Xuân Sánh:

Điện thoại: 0979 850 567

+ Ông Lê Mạnh Hiên

Điện thoại: 0989 243 678

2. Các Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Diễn Châu:

  1) Ông Nguyễn Duy Thanh- UVBTV HU, Trưởng Công an huyện

   2) Ông Hoàng Minh Đạo- UVBTV HU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

   3) Ông Trần Văn Hiến- HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

   4) Ông Chu Duy Phong- Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

   5) Bà Hoàng Thị Xuyên- Trưởng Phòng Tư pháp

   6) Ông Trương Đức Năm- Trưởng Phòng Y tế

   7) Ông Đậu Ngọc Long- Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

   8) Ông Nguyễn Nhã Sơn- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

   9) Ông Trương Văn Đức- HUV, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

   10) Ông Trương Công Sửu- Trưởng Phòng Lao động TB&XH

   11) Ông Mai Ngọc Long- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

   12) Ông Nguyễn Văn Sơn-  Chánh Thanh tra huyện

   13) Ông Lê Thế Hiếu- HUV, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT

   14) Ông Nguyễn Xuân Khoa- Trưởng Phòng Nội vụ huyện

 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Chánh Văn phòng: Ông Trần Văn Hiến

Điện thoại: 0238 3862 355

- Các Phó Chánh Văn phòng:

+ Ông Nguyễn Khánh Dương

Điện thoại: 0913 431 222

+ Bà Nguyễn Thị Hương

Điện thoại: 0917 988 575

 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Trưởng phòng: Ông Đậu Ngọc Long

Điện thoại: 0948.366.969

Email: daungoclong@gmail.com

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Ông Phan Xuân Tuấn

Điện thoại: 0985553216

Email:

+ Ông Nguyễn Huỳnh Trình

Điện thoại: 0988 817 588

Email: trinhvptddc@gmail.com

 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.339

- Email: dienchau@nghean.edu.vn

- Trưởng phòng: Ông Mai Ngọc Long;        

  Điện thoại: 0912 527 001

  Email: mailongpgd.dc@nghean.edu.vn

- Các Phó Trưởng phòng:

          + Ông Nguyễn Hữu Cầu

           Điện thoại:

          + Ông Phạm Nam Trung

           Điện thoại: 0983 566 191

          

6. Phòng Nội vụ:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02388940688.

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Khoa

   Điện thoại: 0986 704 143

   Email:

- Các Phó Trưởng phòng:

 + Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Điện thoại: 0979 076 319

+ Ông Dương Minh Kiên

  Điện thoại: 0971 270 869

 

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.531

- Email: nongnghiepdienchau@gmail.com

- Trưởng phòng: Ông Lê Thế Hiếu;

  Điện thoại: 02383.623.238;

  Email: 

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Quý

  Điện thoại: 0988.466.137;

  Email cá nhân: 

 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 0238 3862 236

- Trưởng phòng: Ông Trương Văn Đức

          Điện thoại: 0946 299 779;

          Email:

- Các Phó Trưởng phòng:

+ Ông Vương Phúc Ánh

          Điện thoại: 0913866606;

          Email: anhvph@gmail.com;

+ Ông Phan Huy Cường:

          Điện thoại: 0915.000.115;

 

9. Phòng Tư pháp:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.689

- Email: tpdienchau@gmail.com

- Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Xuyên

  Điện thoại di động:  0943 679 828

 - Phó Trưởng phòng: Bà Đậu Thị Ngọc Hiền

Điện thoại di động: 0943 808 382

 

10. Thanh tra huyện:

  - Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

  - Điện thoại : 02383862 849

           - Email: ttdienchau@gmail.com

           - Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Văn Sơn

              Điện thoại: 0983 676 428

           - Các Phó Chánh Thanh tra:

             + Ông Nguyễn Xuân Cường            Email:Cuongttdc@gmail.com

              Điện thoại:0984 941 327

            + Ông Cao Thanh Long                   Email: Caolongttdc@gmail.com

              Điện thoại : 0989 630 598

 

11. Phòng Lao động - TBXH:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.360

- Trưởng phòng: Ông Trương Công Sửu

  Điện thoại:  02383.862.360

- Các Phó trưởng phòng:

+ Bà Trần Thị Thân

  Điện thoại: 0988 951 305

+ Bà Phạm Thị Đào

  Điện thoại: 0975 346 162

 

12. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383.862.353

- Trưởng phòng: Ông Chuy Duy Phong

  Điện thoại:  0983 370 966

- Các Phó trưởng phòng:

+ Bà  Lê Thị Ngọc Bích

  Điện thoại: 0986 790 688

+ Ông Trần Thanh Giáp

  Điện thoại: 0939 949 666

 

13. Phòng Văn hoá thông tin:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 0238 3862 850

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Nhã Sơn

  Điện thoại:  0977 010 226

- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Phương Thu

  Điện thoại: 0978.252.581

 

14. Phòng Y tế:

- Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 0238 3623 562

- Trưởng phòng: Ông Trương Đức Năm

  Điện thoại:  0238 3623 562

 

15. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, NA

- Điện thoại: 02383 625929

- Giám đốc: Ông Đoàn Văn Thành

  Điện thoại: 0913 089 084

- Phó Giám đốc: Ông .....................

   Điện thoại: ..........................

 

16. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện quản lý:

              1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

   * Địa chỉ: Cơ sở 1: Khối 3, Thị Trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

                   Cơ sở 2: Xóm 10, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

   Điện thoại: 02383.862.207

 * Ban lãnh đạo:

        - Ông: Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc

         Điện thoại: 0914 533 909

        - Ông: Võ Ngọc Sơn - Phó Giám đốc

         Điện thoại: 0977 072 678

- Ông: Nguyễn Văn Hào - Phó Giám đốc

   Điện thoại: 0988 973 913

     - Ông: Đinh Văn Hùng - Phó Giám đốc

   Điện thoại: 0912 731 035

 
          2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

* Địa chỉ: - Cơ sở 1: Khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

                  - Cơ sở 2: Xóm 4, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Phan Lam Giang; Chức vụ: Giám đốc

   Điện thoại: 0984 900 326

- Bà: Võ Thị Hằng; Chức vụ: Phó Giám đốc 

   Điện thoại: 0919 551 562

 

             3. Trung  tâm Bồi dưỡng Chính trị

* Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

   Điện thoại: 02383.625.133 - 02383.862.902 - 02383.623.303

   Email:

 * Ban lãnh đạo:

- Ông: Chu Văn Thiệp - Giám đốc

   Điện thoại: 0946534062

                       Email: Thiephu@gmail.com

                      - Ông: Lê Văn Tý - Phó Giám đốc

   Điện thoại: 0977496712

- Ông: Võ Sỹ Tài - Phó Giám đốc

   Điện thoại: 0912 884 944

 

     4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

* Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

  Email: vpdk.dc.@gmail.com

* Ban lãnh đạo:

- Ông: Trần Hoài An - Giám đốc

   Điện thoại: 0989 189 460

   Email: 

- Bà: Phạm Thị Hương - Phó Giám đốc 

   Điện thoại: 0982 793 769

   Email:


 |  Đầu trang
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu