Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020
 
Diễn Châu triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 (14/01/2020 05:51 PM)


Sáng ngày 13/01, Huyện Diễn Châu đã tổng kết công tác An toàn VSTP và công tác y tế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Trong năm 2019, toàn huyện đã đẩy mạnh công tác truyền thông về vệ sinh ATTP, đã có gần 164 tin bài được đăng phát, cấp phát hàng ngàn tờ rơi, băng rôn khẩu hiệu; tập huấn kiến thức cho gần 560 lượt cán bộ làm công tác ATTP. Huyện đã thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 166 cá nhân và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đoàn liên ngành huyện và xã tổ chức kiểm tra trên 2.700 cơ sở, xử lý vi phạm 400 cơ sở với số tiền xử phạt 826 triệu đồng, tiêu hủy 49.000 con gia cầm, trên 5,6 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Toàn huyện đã xây dựng được 19 nhà màng, 142 trang trại gà , 55 ha mô hình nuôi tôm Việt Gáp ở Diễn Trung.


Hội nghị cũng đã chỉ ra 6 hạn chế tồn tại cần nghiêm túc khắc phục, đồng thời đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, chú trọng tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn VSTP.


Tại hội nghi 21 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vệ sinh ATTP, y tế năm 2019 được UBND huyện tặng giấy khen


Dịp này, huyện Diễn Châu cũng đã tổng kết công tác y tế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

                                                                           Hồng Hạnh - Lê Đồng

                                               Trung tâm VHTT-TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu