Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Ngân hàng CSXH Diễn Châu góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện
 
Ngân hàng CSXH Diễn Châu góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện (11/06/2021 03:40 PM)


Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ngân hàng chính sách xã hội  huyện Diễn Châu phối hợp với các cấp, các Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, kịp thời hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

  Từ nguồn vốn vay NHSCXH Diễn Châu - Gia đình Anh Lê Văn Giang ở xóm 5 xã Diễn Trung đã đầu tư chăn nuôi gà

 

Bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH tỉnh, huyện ủy, UBND huyện về việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách của Nhà nước đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. 

NHCSXH  Diễn Châu  đã thực hiện tốt việc huy động các nguồn vốn và tập trung giải ngân vốn các chương trình tín dụng chính sách kịp thời, hiệu quả, tiếp thêm nguồn lực cho hộ nghèo, hộ chính sách đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hoạt động giao dịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng định kỳ và đảm bảo an toàn.


 Trong 5 tháng đầu năm, đã có gần 2.900 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện. Cùng với những năm trước đây, nên đến nay đã có hơn 8.900 lượt  hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh, từng bước thoát nghèo, 2.058  hộ xóa được nhà tạm bợ, dột nát theo chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, xây dựng được 15.250 công trình nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn giúp cải thiện môi trường sống, 1.168 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học, 850 lao động được vay vốn tạo việc làm, 335...


 Về hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện được củng cố và từng bước được nâng cao. Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt  quy trình bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích.


 Đến hết tháng 5/2021, toàn huyện có hơn 21.900 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi thông qua hoạt động ủy thác cho vay của các tổ chức chính trị - xã hội với tổng dư nợ cho vay đạt hơn 730 tỷ đồng, tăng hơn 57 tỷ đồng so với đầu năm, 495 Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ, đến nay đạt gần 50 tỷ đồng, tăng 4,7 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 102% kế hoạch năm 2021. 

Nguồn: NHCSXH huyện Diễn Châu

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu