Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh cát sỏi ở Diễn Châu
 
Đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh cát sỏi ở Diễn Châu (08/11/2019 05:11 PM)


Ngày 8/11, Đoàn liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh cát sỏi tại 3 xã gồm Diễn Yên, Diễn Lâm và Diễn Phúc huyện Diễn Châu.


Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra tại cơ sở kinh doanh cát sỏi của bà Đặng Thị Thu xã Diễn Phúc


Tại đây, qua kiểm tra thủ tục hành chính, giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ chứng từ, yếu tố tác động đến môi trường và kiểm tra thực địa  thì các cơ sở cơ bản đảm bảo về giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên vẫn còn những sai phạm như: Hóa đơn chứng từ xuất, nhập và tồn bãi chưa đầy đủ. Đặc biệt, nhiều cơ sở sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ làm nơi tập kết kinh doanh cát sỏi, gây cản trở giao thông. Điển hình tại cơ sở kinh doanh cát sỏi của bà Đặng Thị Thu xã Diễn Phúc,  sử dụng 2.600m2 giao thông đường bộ, lấn chiếm sử dụng thêm 700m2 đất nông nghiệp làm nơi tập kết vật liệu, toàn bộ số vật liệu trên chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ. Sau thời gian quy định nếu cơ ở này không chấp hành sẽ tiến hành xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động.


Được biết, toàn huyện Diễn Châu có 107 cơ sở kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng kinh doanh, vận chuyển, tập kết trái phép tại các cơ sở nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Vân Anh – Lê Đồng

TTVHTTTT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu