Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch công tác tháng 4 năm 2021 của Huyện ủy
 
Lịch công tác tháng 4 năm 2021 của Huyện ủy (06/04/2021 08:42 AM)

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

HUYỆN UỶ DIỄN CHÂU

                                        *

Số  04 -CTr/HU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------------------------------

Diễn Châu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

 

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 4 năm 2021

----

Trong tháng có:

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

- Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

01

Năm

Đi cơ sở

02

Sáu

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ (Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp chuẩn bị).

03

Bảy

Nghỉ cuối tuần

04

CN

Nghỉ cuối tuần

05

Hai

Họp Đảng ủy Quân sự huyện

06

Ba

- Thường trực Huyện ủy giao ban với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quý 1/2021 (Ban Dân vận, MTTQ chuẩn bị).

- Kiểm tra cấp ủy tại xã Diễn Trường

07

- Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2021

- Kiểm tra cấp ủy tại xã Diễn Hùng

08

Năm

- Giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2021

- Kiểm tra cấp ủy tại xã Diễn Thành

09

Sáu

Kiểm tra cấp ủy tại xã Diễn Hải

10

Bảy

Nghỉ cuối tuần

11

CN

Nghỉ cuối tuần

12

Hai

- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân

- Kiểm tra cấp ủy tại xã Diễn Quảng

13

Ba

Kiểm tra cấp ủy tại xã Diễn Đồng

14

Thường trực Huyện ủy làm việc với 06 xã đăng ký về đích Nông thôn mới năm 2021 ((UBND huyện chuẩn bị).

15

Năm

Hội nghị Tổng kết Đề án 01- ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

16

Sáu

Hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (UBMTTQ huyện chuẩn bị).

17

Bảy

Nghỉ cuối tuần

18

CN

Nghỉ cuối tuần

19

Hai

Họp UBND huyện

20

Ba

Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (UBBC huyện, UBMTTQ huyện, Ban Tổ chức HU chuẩn bị)

21

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

22

Năm

Đi cơ sở

23

Sáu

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể (VPHU thông báo chuẩn bị)

24

Bảy

Nghỉ cuối tuần

25

CN

Nghỉ cuối tuần

26

Hai

Giao ban công tác Nội chính (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị)

27

Ba

Đi cơ sở

28

    Họp Ban Thường vụ Huyện ủy      

  1- Nghe và cho ý kiến về Đề án: Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn ngừa suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (UBKTHU chuẩn bị).

  2- Nghe và cho ý kiến Đề án: Thu hút đầu tư gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế (UBND huyện chuẩn bị).

  3- Cho ý kiến Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2021-2025" (UBND huyện chuẩn bị).

  4- Nghe kết quả hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử đại biểu HĐND huyện  nhiệm kỳ 2021-2026 (UBBC huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp chuẩn bị).

  5- Bàn công tác tổ chức cán bộ, đảng viên (Ban Tổ chức HU chuẩn bị).

29

Năm

Đi cơ sở

30

Sáu

Nghỉ lễ Ngày giải phóng miền Nam (30/4)

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh uỷ,

- Đ/c Lê Đức Cường, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

- Đ/c Thế, P.TPTH, VPTU,

- Đ/c Trang, CVC BDV Tỉnh ủy,

- Đ/c Sơn, CVC BTC Tỉnh uỷ,

- Đ/c Tuyết, CV BNC Tỉnh ủy,

- Đ/c Hà, CV UBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Minh, CV BTG Tỉnh ủy,

 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

- Thường trực HĐND&UBND huyện,

- Các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể cấp huyện,

- Văn phòng HĐND&UBND huyện,

- Chánh, Phó CVP Huyện ủy,

- Cán bộ cơ quan Huyện uỷ chỉ đạo cơ sở,

- Đảng ủy, chi bộ cơ sở (qua hộp thư công vụ),

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

 

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu