Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 24
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 24 (14/11/2019 04:37 PM)

1. Ngày 12/11/2019, Huyện ủy Diễn Châu ban hành Kế hoạch số 161-KH/HU, về tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944 – 22/12/2019). Kế hoạch yêu cầu hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhân thức  về vị trí, vai trò  tầm quan trọng của công tác Quốc phòng toàn dân, tiếp tục khẳng địnhk vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu to lớn của 30 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân; truyền thống vẻ vang và công lao đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành; qua đó củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Kế hoạch cũng đã đề ra 5 nội dung để tuyên truyền và các hoạt động chào mừng. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các cấp,các ngành, phòng ban, các xã thị trấn tổ chức thực hiện.

2. Ngày 06/11/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch 133/KH – UBND về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an năm 2020. Kế hoạch yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, UBMTTQ, cơ quan, đoàn thể cấp huyện với các xã, thị trấn và Hội đồng khám tuyển để tổ chức khám sức khỏe tại huyện đảm bảo chỉ tiêu trúng tuyển và chất lượng. Thời gian khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an năm 2020 là từ ngày 09 – 19/12/2019 tại Ban chỉ huy Quân sự huyện. UBND huyện cũng đã phân công giao nhiệm vụ cho các phòng ban ngành cấp huyện, UBND các xã thị trấn, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch khám tuyển và điều động thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an năm 2020

3. Vừa qua, UBND huyện Diễn Châu đã có Công văn số 2160/UBND-KT&HT về việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. Theo đó Công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, Chủ tịch UBND các xã thị trấn phổ biến rộng rãi  về Kế hoạch và thể lệ cuộc thi nói trên để toàn thể cán bộ, nhân dân và học sinh biết và tích cực tham gia. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 11/11 – 09/12/2019. Cuộc thi được tổ chức trên Cổng thông tin điện Nghệ An. Đối tượng có tính chất bắt buộc tham gia là học sinh, sinh viên các trường THPT, Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề... khuyến khích toàn thể công dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

4. Từ ngày 07 - 09/11/2019, UBND huyện đã có các Quyết định và Công văn công bố hết dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn 7 xã, gồm: Diễn Nguyên, Diễn Liên, Diễn Thắng, Diễn Vạn, Diễn Hải, Diễn Thọ, Diễn Lợi. Như vậy hiện nay toàn huyện vẫn còn 23 xã có dịch chưa qua 30 ngày. Mặc dù đã đủ điều kiện công bố hết dịch tả lơn Châu phi đối với 7 xã nói trên, nhưng UBND huyện vẫn yêu cầu các xã này tiếp tục việc giám sát dịch và tiến hành các biện pháp vệ sinh, khử trùng tiêu độc rộng rãi  trên địa bàn xã, phòng chống dịch tái phát trở lại.

 

                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu