Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam trên địa bàn huyện Diễn Châu
 
V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam trên địa bàn huyện Diễn Châu (08/09/2020 09:42 AM)

Công văn lấy ý kiến


Quy hoạch cũ


Sơ đồ vị trí


Đánh giá hiện trạng


Hiện trạng hạ tầng


Định hướng giao thông mới

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu