Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ dạo điều hành số 22-2020
 
Thông tin chỉ dạo điều hành số 22-2020 (15/05/2020 05:28 PM)

                1. Trước tình hình nắng nóng tăng cao, kết hợp gió mùa Tây Nam thổi  mạnh, nguy cơ xẩy ra cháy nổ là rất cao. Để hạn chế tối đa các vụ cháy nổ xẩy ra trên địa bàn, ngày 07/5/2020 UBND huyện có Công điện số 08/CĐ-UBND về việc: Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong mùa nắng nóng trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC; kiểm tra, rà soát kịp thời phát hienj những thiếu sót, khắc phục các nguyên nhân có thể gây ra cháy, nổ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC. Bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương châm 4 tại chỗ để phòng ngừa, ngăn chặn và dập tắt các đám cháy ở giai đoạn đầu. Tăng cường công tác truyền thông, thông báo, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại thực hiện hiện tốt công tác PCCC. UBND xã và các chủ rừng tăng cường công tác trực, canh cửa rừng ...

                2. Ngày 6/5/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc: Triển khai thực hiện kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch  đại Covid-19, theo Nghị quyết số 42/NQ-Cp ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện yêu cầu triển khai thực hiện kịp thời các văn bản nói trên, nhanh chóng ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Việc triển khai phải đúng theo 8 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ. Phải đảm bảo công khai, minh bạch; không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng 2 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất, tránh trùng, lặp đối tượng. UBDN huyện cũng đã phân công, giao nhiệm vụ để thực hiện Kế hoạch này.

                3. Ngày 15/5/2020, UBND huyện có Công văn số 956/UBND-NN về việc hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn mở đợt tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và tổ chức nhiều việc làm thiết thực để hưởng ứng, nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm và cam kết của cộng đồng, gia đình, cá nhân về tầm quan trọng của nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, từ đó để đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Theo đó thời gian cao điểm để hưởng ứng chiến dịch nước sạch và vệ sinh môi trường là từ ngày 08/5 – 30/6/2020 với chủ đề: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh”

                4. Ngày 12/5/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020). UBND huyện yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia, để tất cả người có công được quan tâm, chăm sóc, ổn định về đời sống vật chất và tinh thần. UBND huyện đề nghị các đơn vị căn cứ vào nội dung của Kế hoạch này tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 

                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu