Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 22
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 22 (05/11/2019 02:44 PM)

                1. Thời gian qua trên địa bàn huyện xẩy ra tình trạng biến tướng của hoạt động tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là việc lợi dụng hội thảo để bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo về chất lượng, giá cả. Làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự gây lo lắng và bức xúc cho người dân. Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 22/10/2019, UBND huyện có Công văn số 2078/UBND-KT&HT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm trên địa bàn huyện. UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo 389, các phòng, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung: Tổ chức công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân biết về các qui định trong tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm, qua đó nâng cao ý thức của người dân cùng tham gia giám sát, khi phát hiện lợi dụng hội thảo giới thiệu sản phẩm để lừa đảo thì kịp thời tốt giác đến cơ quan chức năng. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà  nước, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời pháp hiện các việc làm trái qui định, xử lý nghiêm việc lợi dụng Hội thảo giới thiệu để bán sản phẩm.

                2. Ngày 21/10/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về: Thực hiện ‘Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019. Theo đó UBND huyện yêu cầu các phòng ban, ngành đoàn thể, các xã thị trấn, đẩy mạnh các hoạt động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trong tháng 11/2019, như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường thực hiện về bình đảng giới và phòng chống bạo lực, vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách về bình đẳng giới, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em. UBND huyện cũng đã đề ra nội dung và giao nhiệm vụ các các đơn vị, ngành, tổ chức hoạt động  theo 17 thông điệp hưởng ứng tháng 11/2019, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

                3. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan. Đồng thời để ngăn ngừa các loại dịch bệnh lây sang người, đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi. Ngày 31/10/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 2142/UBND-TN&MT về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường là tháng 11/2019. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã thị trấn; Trưởng các phòng, thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền rộng rãi để người dân tích cực tham gia khử trùng tiêu động môi trường trong gia đình và cộng đồng; hướng dẫn người dân duy trì nề nếp vệ sinh thực hiện 3 sạch trong sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh chuồng trại. Tổ chức lực lượng, huy động phương tiện, vôi, hóa chất thuốc khử trùng... tiến hành các biện pháp khủ trùng tiêu độc. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, theo dõi.

 

                                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu