Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 06-2020
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 06-2020 (12/02/2020 04:14 PM)

1. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu đã ban hành Kế hoạch số 169 – KH/HU về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, đảm bảo định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, sinh động, cụ thể. Tạo không khí phấn khởi tin tưởng vào kết quả đại hội các cấp. Gắn công tác tuyên truyền với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – VHXH- QPAN của huyện nhà. Kế hoạch đã phân chia thời gian các mốc tuyên truyền thành 3 đợt, đồng thời phân công giao nhiệm vụ cho các ban, phòng, ngành, đơn vị...

2. Với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách hành chính. Ngày 07/02/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước huyện Diễn Châu năm 2020. Theo đó UBND huyện yêu cầu tập trung tuyên truyền các nội dung về công tác cải cách hành chính của Tỉnh, huyện giai đoạn giai đoạn 2016 – 2020. Kết hợp tuyên truyền với thực hiện kế hoạch Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước, nâng cao dân trí góp phần vào phòng chống tham nhũng. UBND huyện đã phân công giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 cho các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn

3. Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do vitut Corola. Để việc phòng, chống dịch bệnh kịp thời, chủ động và hiệu quả. Thời gian qua Trung ương, Tỉnh và huyện Diễn Châu đã ban hành kịp thời nhiều ban bản chỉ đạo, triển khai thực hiện việc phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corola gây ra. Ngày 08/02/2020, UBND huyện tiếp tục có Công văn số 167/UBND-VP, về việc kiểm tra, kiểm soát, thống kê và báo cáo tình hình khách du lịch và công dân nước ngoài lưu trú trên địa bàn. Theo đó UBDN huyện yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng, UBND các xã thị trấn kiểm tra, kiểm soát nắm chắc số lượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc trên địa bàn, công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc để chủ động các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, cách ly theo dõi... Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về nguy cơ đương lây nhiễm, cách phát hiện sớm, cách phòng, cách chống dịch bệnh do vi rút Corola gây ra.

                4. Ngày 07/02/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải tỏa vi phạm và chống tái lần chiếm hành lang ATGT trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2020. Năm ATGT 2020 với chủ đề: Đã uống rượu bia – Không lái xe và Quyết tâm duy trì giữ vững trật tự hành lang ATGT, văn minh đô thị. Vì vậy UBND huyện các phòng, ban, ngành, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các qui định về ATGT; các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phối kết hợp tốt trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; lập lại trật tự, chỉnh trang vỉa hè, giải tỏa vi phạm và kiên quyết chống tái lấn chiếm hành lang ATGT. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

 

                                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu