Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 15/NQ-HĐND 11/09/2020 Nghị quyết về điều chỉnh Quyết toán NSNN năm 2019 Tải về
Số 2529/QĐ-UBND 04/08/2020 Quyết định về việc công khai danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện Diễn châu Tải về
Số 11/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của HTX trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2019 Tải về
Số 10/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải về
Số 09/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Tải về
Số 08/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục công trình đầu tư XDCB Tải về
Số 07/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết phê chuẩn phân bổ, sử dụng nguồn vượt thu thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2019 Tải về
Số 06/NQ-HĐND 06/07/2020 Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện năm 2020 Tải về
Số 05/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 huyện Diễn Châu Tải về
Số 04/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020 Tải về
Số 03/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế- xã hội, HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải về
Số 02/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải về
Số 01/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải về
Số 2199/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND huyện Diễn Châu Tải về
Số 07/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Kinh tế và hạ tầng Tải về
Số 06/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Lao động – thương binh và xã hội Tải về
Số 05/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Nội vụ Tải về
Số 04/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Tư pháp Tải về
Số 03/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL lĩnh vực thanh tra Tải về
Số 02/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu