Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 355/QĐ-UBND 31/01/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2020 Tải về
Số 141/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định công khai dự toán thu chi NSNN năm 2020 Tải về
Số 12/UBND-KT&HT 03/01/2020 V/v công bố quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Viettel Nghệ An giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
Số 26/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Số 25/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễm nhiệm Ủy viên UBND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Số 24/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Diễn Châu năm 2020 Tải về
Số 23/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về việc xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND huyện Diễn Châu ban hành từ ngày 01-12-2019 trở về trước Tải về
Số 22/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020 Tải về
Số 21/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết QĐ dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NS địa phương và phương án phân bổ NS địa phương năm 2020 Tải về
Số 20/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Tải về
Số 19/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục công trình đầu tư XDCB Tải về
Số 18/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, thu ngân sách huyện, kết dư ngân sách huyện năm 2018 Tải về
Số 345/BC-UBND 15/10/2019 Báo cáo kết quả công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Diễn Châu Tải về
Số 3411/QĐ-UBND 10/10/2019 Quyết định về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện Diễn Châu Tải về
Số 1743/UBND-KT&HT 06/09/2019 Về việc báo cáo thực hiện ra mắt sự kiện Siêu dự án TNR STARS Diễn Châu tại Khách sạn Mường Thanh Diễn Châu Tải về
Số 16/NQ-HĐND 30/08/2019 Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính 03 xã: Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng. Tải về
Số 2196/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định vv công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Diễn Châu Tải về
Số 1480/UBND-KT&HT 01/08/2019 Về việc thực hiện quy định về điều kiện được huy động vốn, mua bán, kinh doanh BĐS tại dự án Khu đô thị thương mại và dịch vụ tổng hợp tại xã Diễn Kỷ Tải về
Số 15/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Cao Đức Hùng Tải về
Số 14/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu