Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN Lĩnh vực công an
THỦ TỤC CẤP ĐỔI CHỨNG MINH NHÂN DÂN Lĩnh vực công an
THỦ TỤC CẤP MỚI CHỨNG MINH NHÂN DÂN Lĩnh vực công an
THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT Lĩnh vực công an
THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT Lĩnh vực công an
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT Lĩnh vực công an
Thủ tục, quy trình thẩm định hồ sơ hưởng BHYT người có công và thân nhân người có công với cách mạng Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục hưởng trợ cấp mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi người có công với cách mạng từ trần Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục hành chính “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục: “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp” Lao động Thương binh & Xã hội
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Lao động Thương binh & Xã hội
Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập Lao động Thương binh & Xã hội
Thành lập Trung tâm Công tác xã hội công lập Lao động Thương binh & Xã hội
Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch UBND cấp huyện Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép chăm sóc người cao tuổi do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Lao động Thương binh & Xã hội
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu