Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Giọt xuân
 
Giọt xuân (04/02/2015 01:45 PM)

                          

                                               Giọt xuân

                                                                Mỗi năm một mùa xuân

                                                                Dòng thời gian chảy mãi

                                                                Giọt xuân thì trở lại

                                                                Tuổi xuân đi về đâu ?

                                                                Bạn bè tết gặp nhau

                                                                Vẫn mày tao chi tớ

                                                                Riêng ánh nhìn rất rõ

                                                                Khói sương vương mắt nhau

  
                                                                               Trần Ngọc Cảnh - Diễn Vạn

                                                            

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu