Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Về Đền Cuông
 
Về Đền Cuông (21/02/2014 03:59 PM)

Chính ở nơi này còn in dấu chân xưa

Mỵ Châu khóc bị người lừa dối

Vết quỳ thời gian không xóa nổi

Sóng Bạc đầu kêu oan

Về Diễn Trung, Diễn An

Núi nghiêng chiều Mộ Dạ

Sóng Bạc đầu trắng xóa

Xôn xao một chuyện tình

Biển xanh màu trời xanh

Gió ru bờ cát lặng

Bao Lứa đôi bè bạn

Ngẫm chuyện tình Mỵ Châu.

Trần Sĩ Hồng
Phòng VH-TT Diễn Châu    
                                                  

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu