Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
UBND huyện Diễn Châu họp phiên thường kỳ tháng 2/2020
 
UBND huyện Diễn Châu họp phiên thường kỳ tháng 2/2020 (14/02/2020 04:57 PM)


Chiều ngày 12/2, UBND huyện Diễn Châu đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 2/2020. Đồng chí Tăng Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện chủ trì kỳ họp.


Đồng chí Tăng Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện chủ trì kỳ họp


Kỳ họp đã báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2015-2020, Một số mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.  Qua rà soát các mục tiêu chủ yếu theo Nghị quyết đại hội, đến thời điểm này  đã có 5/11 chỉ tiêu kinh tế, 13/15 chỉ tiêu về xã hội, 3/4 chỉ tiêu về môi trường có khả năng đạt và  vượt mục tiêu Nghị quyết.  Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, Diễn Châu đặt mục tiêu trở thành một trong những huyện phát triển nhanh và bền vững của cả tỉnh.  Huyện tiếp tục đề ra 8 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường. Phấn đầu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 5 năm tiếp theo đạt 8,5-9%,  thu nhập bình quân đầu người đạt 80-85 triệu đồng, thu ngân sách tăng từ 10-11%/năm, huyện đạt chuẩn NTM...


Tại đây, phòng Nội vụ huyện cũng đã trình bày đề án “Thành lập Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Diễn Châu trên cơ sở hợp nhất Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú ý, Trạm Khuyến nông huyện”. Văn phòng UBND huyện báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, QPAN tháng 2/2019, thực hiện kết luận họp UBND huyện tháng 1/2020 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020; Trung tâm VHTT và TT huyện báo cáo 1 năm sau sáp nhập.


Qua ý kiến thảo luận, đồng chí Tăng Văn Luyện đề nghị các phòng, ban, ngành liên quan tiếp tục tiếp thu các góp ý để chỉnh sửa, chuẩn hóa số liệu, ngắn gọn nhằm đảm bảo chất lượng cho báo cáo kết quả mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ. Hiện nay, các xã cần tập trung cho diệt chuột bảo vệ lúa xuân, phòng chống dịch do virut corona, tập trung dập dịch trong chăn nuôi, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam, xây dựng khu tái định cư, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo, quan tâm nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền xã Minh Châu sau sáp nhập.

Mai Giang – Thanh Tùng

Trung  tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu