Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu đẩy mạnh sản xuất vụ Đông
 
Diễn Châu đẩy mạnh sản xuất vụ Đông (02/10/2020 05:30 PM)


Chiều ngày 2/10, UBND huyện Diễn Châu đã tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất nhằm đảm bảo về diện tích, năng suất và nâng cao giá trị cho vụ đông.


UBND huyện Diễn Châu tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất nhằm đảm bảo về diện tích, năng suất và nâng cao giá trị cho vụ đông


Đến nay, vụ đông ở Diễn Châu đã gieo trồng được khoảng 3500 ha/3.800 ha, đạt 92% KH, trong đó: Diện tích Lạc 850 ha; Diện tích Ngô 1550 ha, rau màu 1100 ha. Xây dựng thêm 21 mô hình nhà màng trồng rau củ quả quy mô trên 1.000m2. Hiện tổng đàn trâu bò đạt 98,7% KH, tổng đàn gia cầm tăng 20,5% so cùng kỳ, tổng đàn lợn giảm 23,3%. Điều đáng quan tâm là hiện nay tình hình dịch bệnh trên đàn gia  súc gia cầm như dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm H5N6 diễn biến phức tạp, tuy nhiên  tiến độ tiêm phòng vụ thu còn chậm, chưa đến 10% tổng đàn.


Tại hội nghị, UBND huyện Diễn Châu đã triển khai cho các địa phương  tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực phòng trừ chuột, sâu hại để vừa nâng cao năng suất, vừa đảm bảo diện tích cây trồng vụ đông.Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt tiêm phòng vụ Thu cho đàn vật nuôi đạt kế hoạch đề ra. Hướng dẫn việc tái đàn, tăng đàn lợn theo nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Đẩy mạnh phát triển tổng đàn trâu, bò, đàn gia cầm để gia tăng sản lượng bù đắp cho việc giảm đàn lợn. Đối với các xã có hồ đập tăng cường  kiểm tra hồ đập, các tuyến đê sông, đê biển, kênh mương.. để có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

 

Mai Giang – Lê Đồng

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu