Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu tập trung chăm bón hơn 9000 ha lúa xuân
 
Diễn Châu tập trung chăm bón hơn 9000 ha lúa xuân (17/02/2020 03:41 PM)


Sau hơn 2 tuần gieo cấy, đến thời điểm này hơn 9000 ha lúa xuân ở Diễn Châu đã bén rễ lên xanh, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc đợt 1 với các khâu như: làm cỏ sục bùn, cấy dặm, bón phân cân đối, đồng thời giữ mực nước ổn định trên các chân ruộng để cây lúa đẻ nhánh đúng thời kỳ. Hiện nay, hầu hết diện tích lúa ở Diễn Châu đang phát triển an toàn, tuy nhiên huyện cũng khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng kịp thời phát hiện để có biện pháp phòng ngừa đối với bệnh đạo ôn. Bên cạnh đó, huyện đã có Chỉ thị tiếp tục ra quân vệ sinh đồng ruộng, đẩy mạnh diệt chuột bằng bẫy, bắt thủ công, bã sinh học quyết tâm bảo vệ lúa xuân phát triển an toàn.

Vân Anh

TTVHTTTT Diễn Châu

               

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu