Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu hoàn thành quán triệt Nghị quyết đại hộiu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI
 
Diễn Châu hoàn thành quán triệt Nghị quyết đại hộiu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI (14/09/2020 04:58 PM)


Đến ngày 14/9, huyện Diễn Châu với 80 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ  XXXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho trên 14.000 đảng viên tham gia. Trong đó, có 10 chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế, 14 chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa, môi trường, 2 chỉ tiêu về Quốc phòng – An ninh và 5 chỉ tiêu trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị. Các đảng viên cũng được truyền đạt 5 chương trình trọng tâm và 3 đột phá phát triển, 12 chương trình, Đề án cụ thể để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết. Các đảng viên cũng đã viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình hành động cho bản thân.


Song song với triển khai học tập Nghị quyết, các tổ chức cơ sở Đảng cũng đã xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 31 và tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

                                 Hồng Hạnh

Trung tâm VHTT-TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu