Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Giám sát hoạt động của HĐND các xã Diễn Xuân, Diễn Ngọc và Diễn Thịnh
 
Giám sát hoạt động của HĐND các xã Diễn Xuân, Diễn Ngọc và Diễn Thịnh (02/10/2020 05:26 PM)


Vừa qua,  Đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện Diễn Châu đã tổ chức giám sát hoạt động của Thường trực HĐND và các ban HĐND xã trong việc ban hành và thực hiện Nghị quyết các xã Diễn Xuân, Diễn Ngọc và Diễn Thịnh năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.


Thường trực HĐND huyện Diễn Châu đã tổ chức giám sát hoạt động của Thường trực HĐND và các ban HĐND xã trong việc ban hành và thực hiện Nghị quyết


Qua công tác giám sát tại các xã, Đoàn công tác đánh giá Thường trực HĐND các xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch đề ra. Hoạt động tiếp công dân và tiếp nhận, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân thông qua hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND xã đảm bảo đúng quy định của Luật. Các bước ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết đều đầy đủ, đúng văn bản quy phạm pháp luật.Trên cơ ở đó đã phát huy được tính dân chủ và trách nhiệm của đại biểu HĐND. Nhờ vậy, đã tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, giúp các xã thực hiện đạt chỉ tiêu về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh.


Thường trực HĐND huyện cũng đã chỉ ra một số hạn chế về trình tự, thủ tục ban hành cũng như việc xây dựng và thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã chưa đồng bộ, có khi chưa bám sát Nghị quyết để thực hiện


Qua giám sát, Đoàn Thường trực HĐND huyện cũng đã chỉ ra một số hạn chế về trình tự, thủ tục ban hành cũng như việc xây dựng và thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã chưa đồng bộ, có khi chưa bám sát Nghị quyết để thực hiện. Đối với việc thực hiện Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế của xã, hàng năm cần có Nghị quyết bổ sung về kế hoạch đầu tư công và dự toán đối với các khoản hỗ trợ khác.

 

Mai Sao - Vân Anh

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu