Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2020
 
Diễn Châu tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2020 (19/09/2020 07:37 AM)


Sáng ngày 18/9, Sở Tư pháp Nghệ An phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2020 cho tất cả công chức Tư pháp - Hộ tịch và hòa giải viên cơ sở của 3 xã Diễn Bích, Diễn Hải và Diễn Đoài.


Sở Tư pháp Nghệ An phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2020 cho tất cả công chức Tư pháp - Hộ tịch và hòa giải viên cơ sở


Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu tham gia hội nghị đã được cán bộ Sở Tư pháp Nghệ An phổ biến những nội dung cơ bản về Luật hòa giải cơ sở và Luật tiếp cận thông tin 2016. Đây là những nội dung trong kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “ Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019- 2020” và Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn” năm 2020.  


Hội nghị tập huấn góp phần trang bị, bổ sung thêm cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở những kiến thức và kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật  linh hoạt phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Mai Sao - Lê Đồng

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu