Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch công tác Huyện ủy tháng 9/2019
 
Lịch công tác Huyện ủy tháng 9/2019 (04/09/2019 09:25 AM)

 ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

HUYỆN UỶ DIỄN CHÂU

                                        *

   Số 09-CTr/HU

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------------------------------

                Diễn Châu, ngày 31 tháng 8 năm 2019

 

 

                                                                                                      CHƯƠNG TRÌNH

                                                                                                  công tác tháng 9 năm 2019

-----

Trọng tâm công tác:

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

- Khai giảng năm học 2019-2020.

Trong tháng có:

- Ngày Quốc khánh (02/9);

- Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9).

               

 

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

 

01

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

02

Hai

Nghỉ lễ Quốc khánh.

 

03

Ba

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân tại Hội trường tiếp công dân UBND huyện (VPHU và Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp chuẩn bị).

- Ngày sinh hoạt Đảng.

 

04

Đi cơ sở.

 

05

Năm

Khai giảng năm học mới 2019-2020.

 

06

Sáu

Đi cơ sở.

 

07

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

08

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

09

Hai

Phân công công tác tuần.

 

10

Ba

Đi cơ sở.

 

11

Sáng: Hội nghị báo cáo viên cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị).

Chiều: Họp Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chuẩn bị).

 

12

Năm

Đi cơ sở.

 

13

Sáu

Chiều: Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Tỉnh ủy.

 

14

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

15

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

16

Hai

Giao ban công tác nội chính (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).

 

17

Ba

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (UBND huyện chuẩn bị).

 

18

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng với nhân dân (Ủy ban MTTQ huyện phối hợp chuẩn bị).

 

19

Năm

Họp UBND huyện phiên tháng 9/2019.

 

20

Sáu

- Họp báo cáo viên tại Tỉnh ủy.

- Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể nghe và cho ý kiến: Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị).

 

21

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

22

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

23

Hai

Giao ban ngành Tài chính - Kế toán (UBND huyện phối hợp chuẩn bị).

 

24

Ba

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể (VPHU thông báo chuẩn bị).

 

25

Họp Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp bất thường).

 

26

Năm

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy: nghe và cho ý kiến:

1. Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Đề án số 14-ĐA/HU, ngày 20/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Vị trí việc làm trong cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện"; Chương trình số 06-CTr/HU, ngày 24/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Diễn Châu giai đoạn 2016-2020" (UBND huyện chuẩn bị);

2. Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 30/11/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân" (UBND huyện chuẩn bị);

3. Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Đề án số 15-ĐA/HU, ngày 22/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2016-2020" (UBND huyện chuẩn bị);

4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị);

5. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị);

6. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (UBKT Huyện ủy chuẩn bị);

7. Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và Kế hoạch của Tỉnh uỷ Nghệ An về tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị);

8. Công tác cán bộ, đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

- Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo (26, 27/9/2019) (UBND huyện chuẩn bị).

 

27

Sáu

- Họp Báo cáo viên cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị).

- Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019 (27, 28/9/2019) (Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chuẩn bị).

 

28

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

29

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

30

Hai

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười sáu.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh uỷ,

- Đ/c Hợp, UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy,

- Đ/c An, UVBTV, CNUBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Sơn, CVC BTC Tỉnh uỷ,

- Đ/c Thế, P.TPTH, VPTU,

- Đ/c Minh, CV BTG Tỉnh ủy,

- Đ/c Tâm, P.TPNV3, UBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Tuyết, CV BNC Tỉnh ủy,

- Đ/c Nga, P.TP MTTQĐT BDV Tỉnh ủy,

 

 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

- Thường trực HĐND&UBND huyện,

- Các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể cấp huyện,

- Văn phòng HĐND&UBND huyện,

- Chánh, Phó CVP Huyện ủy,

- Cán bộ cơ quan Huyện uỷ chỉ đạo cơ sở,

- Đảng ủy, chi bộ cơ sở (qua hộp thư công vụ),

- Lưu VPHU.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu