Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 26
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 26 (16/12/2019 03:05 PM)

1. Nhằm hạn chế các vụ cháy , nổ xẩy ra trên địa bàn, tránh các thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra. Góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội  và cuộc sống của nhân dân ổn định. Ngày 10/12/2019, UBND huyện có Công điện số 12/CĐ-UBND về tăng cường các biện phát đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau tết Canh tý, mùa khô hanh và các lễ, hội đầu năm 2020 trên địa bàn huyện. Theo  đó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các phòng, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác quản lý, đôn đốc rà soát kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót, khắc phục các nguyên nhân có thể gây ra cháy, nổ. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm qui định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là các trung tâm thương mại, chợ, khu dân cư, nhà cao tầng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện.... Tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trên địa bàn.

2. Ngày 05/12/2019, UBND huyện có Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2020. UBDN huyện yêu cầu các phòng, ban ngành có liên quan; UBND các xã thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị. Chú trọng đến công tác tuyên truyền để nhân dân sản xuất vụ xuân với khí thế tốt nhất. Đặc biệt phải quyết tâm cao và quyết liệt trong việc chỉ đạo nhân dân thực hiện nghiêm lịch thời vụ, ra tết Canh Tý mới xuống đầu cấy lúa vụ Xuân. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư, phân bón... Kiên quyết không để tình trạng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng đưa vào phục vụ sản xuất

3. Ngày 12/12/2019, UBND huyện có Công văn số 2480/UBND-LĐTBXH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt “Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện Nghệ An”. Để triển khai trên địa bàn huyện Diễn Châu, UBND huyện yêu cầu Phòng LĐTB&XH; Trung tâm VHTT&TT huyện; Bưu điện Diễn Châu và UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung: Phòng LĐTB&XH huyện ký hợp đồng với Bưu điện Diễn Châu về cung cấp dịch vụ chi trả ưu đãi người có công, đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác chi trả. Bưu điện Diễn Châu tổ chức các hoạt động chi trả đảm bảo. UBND các xã, thị trấn thông tin tuyên truền để người dân biết vafc hấp hành. Như vậy trong thời gian tới việc chi trả chế độ ưu đãi hàng tháng cho người có công, do Bưu điện chi trả. UBDN xã chỉ quản lý các đối tượng thuộc diện được hưởng mà thôi.

4. Ngày 06/12/2109, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 162/KH_UBND, về thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020. UBDN huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các phòng, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi đảm bảo các mặt hàng thiết yếu, dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân dịp tết. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Kế hoạch cũng đã phân công, giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành để thực hiện nhằm bình ổn giá cả, đảm bảo nhu cầu hàng hóa cung cấp cho nhân dân.

 

                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu