Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 28
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 28 (26/12/2019 04:22 PM)

1.  Mừng xuân Canh Tý 2020, diễn ra cùng với chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (02/3/1930 – 2/3/2020), đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Vì vậy ngày 18/12/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về: Tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, đơn vị; các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân đa dạng, phong phú, mang bản sắc dân tộc, tạo không khí vui tươi lành mạnh gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, đảm bảo thiết thực hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức trang trí, treo băng cờ, khẩu hiệu; tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, neo đơn; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian. Tổ chức Tết trồng cây... Kế hoạch cũng đã phân công giao nhiệm vụ cho các phòng, ban ngành, các xã, thị trấn...

2. Với mục đích đảm bảo công tác an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên Đán, ngày 18/12/2019 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trong dịp tết Canh Tý- 2020. Kế hoạch yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn đa dạng hóa huy động các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết, nhất là đối với người có công, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết đều được vui Tết đón Xuân trong điều kiện tốt nhất có thể. Tổ chức cấp phát đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp ưu đãi, chính sách trợ giúp của Nhà nước, thăm hỏi tặng quà đối với người có công, hộ nghèo, trẻ em khó khăn. Tăng cường kêu gọi, vận động ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo...

3. Ngày 18/12/2019, UBND huyện có Công văn số 2525/UBND-LĐTBXH về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện và  các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền về Đề án đến tận học sinh, sinh viên và người dân; lồng ghép các hoạt động của Đề án với các chương trình khởi nghiệp trên địa bàn huyện. Phổ biến các chính sách, chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tạo điều kiện để họ tiếp cận với các nguồn thông tin khởi nghiệp...

4. Hiện nay, nạn chuột phá hoại cây trồng ngày càng nhiều, từ đầu năm đến nay chuột đã cắn phá gần 1100 ha, chiếm gần 1/10 diện tích sản xuất. Trước tình hình đó, ngày 24/12/2019, UBND huyện đã có Kế hoạch số 169/KH-UBND về: Tổ chức diệt chuột bảo vệ cây trồng vụ Xuân năm 2020. UBND huyện yêu cầu: các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã, Giám đốc các HTX nông nghiệp tập trung chỉ đạo, hạn chế thấp nhất sự gây thiệt hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ an toàn các trà mạ, lúa, rau màu. Vận động nhân dân dùng nhiều cách như: Đặt bẫy, bả hóa học, thủ công để diệt chuột. Tuyệt đối không dùng điện để diệt chuột. Thời gian ra quân tập trung diệt chuột: Đợt 1 từ 23/12/2019 – 10/2/220; đợt 2 từ 25/3 – 5/6/2020.

 

                                                                                               Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu