Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 08-2020
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 08-2020 (24/02/2020 02:30 PM)

                1. Ngày 14/02/2020, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2020. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành; UBND các xã, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có rừng thực hiện tốt các nội dung qui định về PCCCR. UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về PCCCR, nâng cao nhận thức, ý thức cho tác tổ chức, cá nhân. Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt các qui định PCCCR, thực hiện đầy đủ phương châm PCCCR 4 tại chỗ. Phát động toàn dân tích cực tham gia PCCCR, bảo vệ rừng

                2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi Covid – 19, cùng với đó trên địa bàn tỉnh nghệ An nói chung và huyện Diễn Châu nói riêng, một số dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cũng đang có chiều hướng gia tăng như dịch tả lợn Châu phi, lở mồng long móng, bệnh H5N6 ở gia cầm. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid – 19 và  tiêu diệt mầm bệnh, phòng chống dịch bênh gia súc gia cầm, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo ATTP, an toàn cho phát triển chăn nuôi. Ngày 18/02/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về triển khai tháng vệ sinh, khử độc, tiêu trùng môi trường chăn nuôi phòng chống dịch bệnh Corona và các bệnh nguy hiểm ở động vật trên địa bàn huyện Diễn Châu, đợt 1 năm 2020. Theo đó UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch. Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh, khử trùng tiêu độc toàn diện, xong hoàn thành trước ngày 15/03/2020.

                3. Ngày 21/01/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2020. Theo đó UBND huyện yêu cầu, các phòng, ban, ngành; các xã thị trấn tập trung tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng Ngày Nước thế giới, với chủ đề năm 2020 là: Nước và biến đổi khí hậu. Từ đó để mọi người thấy được ý nghĩa tầm quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước, có hành động cụ thể để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.

                4. Với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân; gia đình và toàn xã hội về giá trị mối quan hệ trong gia đình góp phần phát huy các giá trị tốt đẹp trong gia đình và xây dựng hạnh phúc gia đình. Từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cộng đồng.  Ngày 21/02/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2020. UBDN huyện yêu cầu các cấp, các ngành, tổ chức, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả về Ngày Quốc tế hạnh phúc  20/3 với Chủ đề là: Yêu thương và chia sẻ. Phát dộng tuần lễ Hạnh phúc từ 17/3 – 27/3/2020

 

                                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu