Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 25-2020
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 25-2020 (08/06/2020 05:30 PM)

                1. Ngày 03/6/2020, UBDN huyện có Công văn số 1161/UBND-NN về việc: Tuyên truyền tài liệu về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định của Việt Nam thời gian qua. Theo đó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định của Việt Nam đến khối xóm để người dân biết và chấp hành theo qui định. Nhằm góp phần khắc phục để  Ủy ban Châu Âu rút thẻ vành về thủy sản của Việt Nam. Tài liệu tuyên truyền của Ban tuyên giáo Trung ương được gửi kèm theo Công văn này.

                2. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết lây lan và tăng nhanh, đến nay đã có gần 140 ca, trong đó nhiều nhất là xã Diễn Bích với gần 130 ca. Để đối phó, ngày 03/6/2020, UBND huyện có Công văn số 1166/UBND-YT về việc: Tiếp tục tăng cường phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Đặc biệt tại các xã có nguy cơ cao là: Diễn Bích, Diễn Ngọc, Diễn Kim, Diễn Thành, Diễn Tân, Diễn Thịnh. Tổ chức tổng dọn vệ sinh diệt bọ gậy, lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi... nhanh chống khống chế dịch bệnh, không để lây lan diện rộng.

                3. Ngày 04/6/2002, UBND huyện ban hành Công văn số 1175/UBND-VP, về việc: Tuyên truyền, tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”. UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi:“Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công. Theo đó thời gian cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ 15/6 đến 13/7/2020. Để tìm hiểu thể lệ cuộc thi và tham gia làm bài thi, hãy truy cập vào Cổng thông tin điện tử nghệ An, địa chỉ: WWW.nghean.gov.vn.

                4.  Ngày 03/6/2002, UBND huyện có Công văn số 1158/UBND-KT&HT về việc: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải đường thủy, nhất là mùa du lịch, mưa bão. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Công văn. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các qui định của pháp luật về vận tải hành khách, khách du lịch. Qui định về kinh doanh vận tải, qui định về an toàn trong vận tải và đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ chức rà soát, phân loại các phương tiện vận tải đường thủy, hướng dẫn đăng ký. Phối hợp với Cảnh sát đường thủy, Thanh tra Sở GTVT thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các qui định pháp luật về hoạt động vận tải đường thủy.

 

                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu