Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 29
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 29 (30/12/2019 05:18 PM)

                1. Ngày 25/12/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND: Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Diễn Châu. Theo đó kế hoạch yêu cầu các cấp, các ngành, xã, thị trấn tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về chính sách bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Từ đó tạo sự đồng thuận và thấy được sự cần thiết của việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và tầm quan trọng trong việc qui hoạch cán bộ nữ. Từ đó củng cố sự tự tin, ý thức vươn lên của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu qui hoạch, bố trí sử dụng cán bộ nữ. Kế hoạch cũng đã nêu cụ thể nội dung, hình thức và các phương pháp tuyên truyền vận động để thực hiện công tác truyền thông. Thời gian tập trung truyền thông về bình đẳng giới, về công tác cán bộ nữa dược triển khai từ tháng 12/2019 – đến kết thúc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

2. Với thực trạng công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT ở nhiều địa phương trong huyện, chưa dứt điểm, tình trạng người dân tái lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, đặt biển quảng cáo, biển hiệu thường xuyên diễn ra nhất là tại các xã có đường Quốc lộ, Tỉnh lộ đi qua. Nguyên nhân là do cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, sâu sát và thường xuyên trong triển khai việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. Vì vậy ngày 25/12/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về: Mở đạt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang giao thông trước tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và lễ Hội Xuân năm 2020 trên địa bàn huyện Diễn Châu. Theo đó UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian rõ ràng, chú ý tái lần chiếm sau giải tỏa. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, cản trở trái phép. Kế hoạch cũng đã phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thanh viên Ban chỉ đạo ATGT huyện và các phòng ban ngành, các xã thị trấn. Theo đó có 2 đợt cao điểm ra quân, đợt 1 từ 27/12/2019 đến 04/01/2020; đợt 2 từ 05 – 23/01/2020.

3. Để đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội trước, trong và sau tết Canh Tý 2020, bảo vệ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 23/12/2019, UBND huyện có Công điện số 12/CĐ-UBND về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt 10 nội dung của Công điện. Chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường tuyên truyền, tuần tra. Ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, nhất là trộm cướp, ma túy, đáng bạc; buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ... làm tốt công tác phối hợp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự ổn định, ATGT đảm bảo để nhân dân đón Xuân – vui Tết an toàn.

 

                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu