Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Các tổ chức cơ sở Đảng nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
 
Các tổ chức cơ sở Đảng nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng (14/09/2020 04:59 PM)


Nghị quyết Đảng bộ huyện Diễn Châu khóa XXXI đã đưa ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đưa Diễn Châu phát triển toàn diện, đứng trong tốp đầu của tỉnh. Hiện nay, các tổ chức cơ sở Đảng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tập trung trí tuệ xây dựng các chương trình, kế hoạch, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đảng.


Tại xã Diễn Phong, để cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ là 100% diện tích đất nông nghiệp với hơn 160 héc ta sẽ đạt thu nhập từ 200 đến 400 triệu đồng/héc ta/năm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ xã đã có nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện. Xã đầu tư kéo 10 tuyến điện ra đồng, xây dựng các tuyến kênh tiêu trị giá gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, xã xây dựng vùng chuyên canh sản xuất rau, dưa, tăng cường liên kết nông nghiệp theo mô hình 4 nhà cùng đồng hành với nông dân từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm. Nhờ vậy, theo ông Trần Văn Hạnh - xóm Vinh Tiên- xã Diễn Phong, hiện nay, với tổng diện tích 5 ha, bình quân thu nhập của gia đình đã đạt 300- 450 triệu đồng/ha/năm.


Ông Trần Văn Hạnh nói: Là nông dân xã Diễn Phong thực hiện Nghị quyết của Đảng đưa công nghệ cao vaò nông nghiệp, xây dựng nhà màng, đầu tư hệ thống tưới tự động,  hợp đồng công ty trong tỉnh để nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp của xã nhà cao gấp đôi so với trước đây.


Để thực hiện thắng lợi cả 30 chỉ tiêu thì ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Diễn Kỷ đã xây dựng chương trình hành động gắn với các biện pháp thiết thực, khả thi, có lộ trình hợp lý cho từng giai đoạn. Là thị tứ của huyện nên trong lĩnh vực kinh tế được xã chọn khâu đột phá là phát triển dịch vụ thương mại. Ngoài khu công nghiệp Tháp Hồng Kỷ, xã có 10 doanh nghiệp, 100 tư thương kinh doanh thì hiện nay xã đang giải phóng mặt bằng, xây dựng gom khu thương mại về 1 chỗ  tại khu vực tạo thuận lơị cho tư thương kinh doanh. Ông Đậu Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ cho biết với tổng diện tích 5 ha, dự kiến sẽ có trên 20 tư thương lớn kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng, đồ mộc, sắt thép. ..Nhờ vậy, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 47 triệu đồng/người/năm, phấn đấu đến năm 2025 là 80 triệu đồng/người/năm.


Ông Đậu Xuân Trường cho biết: Đạt được theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, BCH đã giao UBND xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết, thứ nhất họp Đảng bộ, định hướng phát triển thương mại dịch vụ trở thành vùng phát triển buôn bán, từng bước tuyên truyền chủ trương nhà nước liên quan phát triển kinh tế.


Để tích cực thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng ở Diễn Châu đã phân công tập thể, cá nhân phụ trách, lộ trình thực hiện từng chỉ tiêu. Đảng bộ huyện cũng đang tập trung thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ, 8 giải pháp chủ yếu, 05 chương trình trọng tâm và đặc biệt là tập trung vào 03 đột phá, tạo nền tảng vững chắc ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trung bình 8,09%; hoàn thành xây dựng đạt huyện nông thôn mới vào năm 2021; xây dựng nông thôn mới có 23 xã về đích; chất lượng giáo dục toàn diện xếp trong tốp đầu toàn tỉnh.


Ông Chu Hồng Phi- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao đổi: Căn cứ Nghị quyết đại hội, xây dựng chương trình hành động bằng kế hoạch, chương trình đề án cụ thể để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 31. BTV Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện xây dựng sát thực tiễn, đưa nghị quyết vào cuộc sống.


Cùng với công tác chỉ đạo thực hiện thì hiện nay các Đảng bộ cơ sở cũng đã phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết nhằm động viên cán bộ, nhân dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội. Với nhiều cách làm sáng tạo, Diễn Châu đã phát huy được mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giúp huyện sẽ hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng khóa 31 đã đề ra, phấn đấu xây dựng Diễn Châu vươn lên trong tốp đầu của tỉnh về mọi mặt.

                                                         Hồng Hạnh

Trung tâm VHTT-TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu