Diễn Châu trên 18.200 khách hàng vay vốn tín dụng chính sách
 
Diễn Châu trên 18.200 khách hàng vay vốn tín dụng chính sách (17/09/2020 04:57 PM)


Với nhiều giải pháp được triển khai nên cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn Diễn Châu đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Ngân hàng CSXH huyện cũng đang thực hiện 1.540 dự án giải quyết việc làm vay vốn, và 14 chương trình tín dụng chính sách, đồng thời có 495 tổ tiết kiệm, hoạt động tại các xóm. Nhờ vậy, 8 tháng qua, NHCSXH huyện có trên 18.200 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ 666 tỷ đồng, trong đó có 234 triệu đồng nợ quá hạn.

                                     Hồng Hạnh

Trung tâm VHTT-TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Video mới
Skip portletPortlet Menu
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>