Diễn Châu thành lập thêm 1 tổ chức công đoàn cơ sở
 
Diễn Châu thành lập thêm 1 tổ chức công đoàn cơ sở (27/04/2020 03:06 PM)


Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu đã lập thêm 1 công đoàn cơ sở thuộc Công ty Cổ phần Nam Thuận đóng tại địa bàn xã Diễn Mỹ với tổng số 360 đoàn viên công đoàn. Nâng tổng số công đoàn ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện lên 30 tổ chức. Việc thành lập thêm các tổ chức Công đoàn và kết nạp Đoàn viên tại các công ty, doanh nghiệp góp phần tạo điều kiện các đơn vị doanh nghiệp gắn kết với người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng thời phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân lao động.

 

 Như vậy đến nay Diễn Châu có 196 tổ chức công đoàn với 8943 đoàn viên. Theo kế hoạch trong tháng 5 là tháng công nhân năm nay,  huyện Diễn Châu sẽ tiến hành sáp nhập 6 tổ chức công đoàn gồm Liên đoàn lao động huyện, Công đoàn cơ sở MTTQ, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn CBB thành Công đoàn cơ sở Khối dân.

Vân Anh

TTVHTTTT Diễn Châu

 

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Video mới
Skip portletPortlet Menu
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>