Diễn Châu ra quân xử lý trên 100 điểm đánh bắt chim hoang dã.
 
Diễn Châu ra quân xử lý trên 100 điểm đánh bắt chim hoang dã. (16/10/2020 11:02 AM)


Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Diễn Châu về các giải pháp quản lý động vật hoang dã trên địa bàn huyện. Bắt đầu từ ngày 10/10, 15 xã trọng điểm bãi ngang ven biển, vùng đồi núi trên địa bàn Diễn Châu như: Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Lợi, Diễn An, Minh Châu, Diễn Cát…. cùng với lực lượng Kiểm Lâm đã ra quân tiến hành kiểm tra, xử lý xóa bỏ trên 100 điểm đánh bắt chim cò, tiến hành thu hồi và tiêu hủy trên 50.000m lưới gần 15.000 con cò giả được làm bằng xốp. Bên cạnh công tác kiểm tra, xử  lý thu hồi các dụng cụ đánh bắt chim cò, UBND các xã đã tích cực tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở  thu mua các loại chim tự nhiên và tiến hành cho các hộ dân ký cam kết không tái phạm việc săn bắt chim cò hoang dưới mọi hình thức.Xóa bỏ trên 100 điểm đánh bắt chim cò, tiến hành thu hồi và tiêu hủy trên 50.000m lưới gần 15.000 con cò giả được làm bằng xốp


Việc xử lý các điểm đánh bắt chim cò hoang dã đang được Diễn Châu ra quân đồng loạt nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ, chấm dứt tình trạng khai thác, buôn bán, sắn bắt chim hoang dã trên địa bàn huyện, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

          

             Mai Sao- Lê Đồng

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
Video mới
Skip portletPortlet Menu
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>