Thầm tra kết quả xây dựng nông thôn mới ở xã Diễn An
 
Thầm tra kết quả xây dựng nông thôn mới ở xã Diễn An (11/09/2020 04:36 PM)


Sáng ngày 9/9, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Nghệ An, do đồng chí Trần Hữu Tiến- Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn, đã về thẩm tra kết quả xây dựng các tiêu chí NTM tại xã Diễn An.

 

Là xã có xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM còn hạn chế, có nhiều tiêu chí cần phải có nhiều thời gian để hoàn thiện. Tuy nhiên, nhờ phát huy tính dân chủ “ dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, đồng thời Diễn An đã tạo được sự đồng thuận chung tay xây dựng NTM. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng NTM, Diễn An đã huy động được trên 280 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp bằng tiền và ngày công lao động gần 240 tỷ đồng, chiếm 85,6%. 


Đoàn đã đi kiểm tra thực tế về xây dựng cơ sở vật chất NTM tại xã Diễn An


Qua kết quả thẩm định, các thành viên của Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Diễn An trong huy động các nguồn lực xây dựng NTM và cơ bản xã đã đạt 19/19 tiêu chí theo quy định. Trong đó có nhiều tiêu chí đạt cao như đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nguồn điện ổn định, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 92%...Đồng chí Trần Hữu Tiến- Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận thành tích của xã Diễn An


Sau khi rà soát, đánh giá, đoàn công tác  yêu cầu, Diễn An tiếp tục khắc phục, bổ sung hoàn thiện những nội dung còn thiếu của các tiêu chí nhằm đảm bảo yêu cầu đề ra để đề nghị UBND Tỉnh công nhận xã NTM vào cuối năm nay./.

                                               

Mai Sao- Thanh Tùng

                                            Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Video mới
Skip portletPortlet Menu
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>