Diễn Châu đã phê duyệt chủ trương đầu tư 9 vị trí tái định cư
 
Diễn Châu đã phê duyệt chủ trương đầu tư 9 vị trí tái định cư (20/04/2020 03:38 PM)


Đến nay, Diễn Châu đã phê duyệt quy hoạch và chủ trương đầu tư 9 vị trí tái định cư cho 119 hộ ảnh hưởng do dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam. Trong đó,  Diễn Phú 02 điểm, Diễn Lợi 01 điểm, Diễn Cát 02 điểm, Diễn Đồng 01 điểm, Diễn Đoài 03 điểm. Hiện huyện đang  tiến hành thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, phấn đấu xong trong tháng 4 và hoàn thành bàn giao đất cho các hộ dân tái định cư xong trước ngày 30/7/2020.

Mai Giang

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Video mới
Skip portletPortlet Menu
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>