TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
 
TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Hướng dẫn thủ tục hồ sơ cấp phép xây dựng công trình Kinh tế & Hạ tầng
Báo cáo tổng hợp Về hồ sơ trình thẩm định Kinh tế & Hạ tầng
Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Kinh tế & Hạ tầng
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở Kinh tế & Hạ tầng
Quy trình Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng công trình Kinh tế & Hạ tầng
Quy trình Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Kinh tế & Hạ tầng
Quy trình Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị. Kinh tế & Hạ tầng
Quy trình Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (cấp mới, cấp bổ sung sửa đổi, cấp lại) Kinh tế & Hạ tầng
Quy trình Cấp giấy phép kinh doanh bản lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (cấp mới, cấp bổ sung sửa đổi, cấp lại) Kinh tế & Hạ tầng
Quy trình Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp mới, cấp bổ sung sửa đổi, cấp lại) Kinh tế & Hạ tầng
Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa Kinh tế & Hạ tầng
Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa Kinh tế & Hạ tầng
<<   <  1  >  >>