TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
 
TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục, quy trình thẩm định hồ sơ hưởng BHYT người có công và thân nhân người có công với cách mạng Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục hưởng trợ cấp mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi người có công với cách mạng từ trần Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục hành chính “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục: “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp” Lao động Thương binh & Xã hội
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Lao động Thương binh & Xã hội
Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập Lao động Thương binh & Xã hội
Thành lập Trung tâm Công tác xã hội công lập Lao động Thương binh & Xã hội
Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch UBND cấp huyện Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép chăm sóc người cao tuổi do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật Lao động Thương binh & Xã hội
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú Lao động Thương binh & Xã hội
<<   <  1  2  3  >  >>