Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 11/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 10/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn Ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 09/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 08/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn cơ cấu, số lượng thành viên các Ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 07/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Số 06/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Số 05/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 04/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Số 03/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 02/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Số 01/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
Số 48/UBBC 01/06/2021 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Số 46/NQ-UBBC 27/05/2021 Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Diễn Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 05/NQ-HĐND 29/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án
Số 27/BC-HĐND 12/03/2021 Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Số 02/NQ-HĐND 01/02/2021 Nghị quyết về việc cho ý kiến về nội dung điều chỉnh danh mục công trình thuộc phương án lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện
Số 03/NQ-HĐND 01/02/2021 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
Số 01/NQ-HĐND 01/02/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 04/NQ-HĐND 01/02/2021 Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch huyện Diễn Châu
Số 23/KH-UBND 29/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát văn bản QPPL trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2021
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>