Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 123 /TB-UBND 29/08/2016 Thông báo công khai dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và danh mục công trình, dự án thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 15/2016/NQ-HĐND 28/07/2016 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Số 14/2016/NQ-HĐND 28/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn bổ sung chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2016, huyện Diễn Châu
Số 03/2016/QĐ-UBND 15/01/2016 Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách năm 2016
Số 02/2016/QĐ-UBND 06/01/2016 Quyết định ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2016
Số 06/2016/QĐ-UBND 22/06/2016 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 05/2016/QĐ-UBND 13/06/2016 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 04/2016/QĐ-UBND 13/06/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện Diễn Châu
Số 12/2016/CT-UBND 13/05/2016 Chỉ thị về việc tăng lãnh đạo, chỉ đạo xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2016 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu
Số 11/2016/CT-UBND 29/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 10/2016/CT-UBND 21/04/2016 Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 09/2016/CT-UBND 04/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 08/2016/CT-UBND 04/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá huyện Diễn Châu hoạt động khai thác thủy sản trên biển
Số: 78 /CV-TNMT 04/07/2016 V/v công khai danh sách các đối tượng được xét giao đất ở tại xã Diễn Phúc
Số: 937 /UBND-NN 01/07/2016 Về việc chỉ đạo công tác chăm sóc, quản lý tôm vụ 1 và chuẩn bị thả nuôi vụ 2
Số: 870 /UBND-NN 20/06/2016 Về việc hướng dẫn biện pháp phòng chống nắng hạn trong Nuôi trồng thủy sản
Số: 860 /UBND-YT 20/06/2016 V/v tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Số: 852 /UBND-NN 16/06/2016 V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên động vật
Số: 16 /TB-HĐND.CT 09/06/2016 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ NHẤT- HĐND HUYỆN KHÓA XIX
Số: 52 /TB-UBND 09/05/2016 Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Diễn Châu
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>