Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 12/CĐ-UBND 24/07/2017 Công điện khẩn về việc ứng phó với bão số 4
Số 1249/UBND-TCKH 12/07/2017 Về việc thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính
Số 59/CV-TNMT 29/06/2017 Về việc công khai danh sách các đối tượng được xét giao đất ở tại xã Diễn Mỹ
Số 879/UBND-TCKH 18/05/2017 Về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính Phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Số 918/QĐ-UBND 10/05/2017 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Diễn Châu (phần 2)
Số 918/QĐ-UBND 10/05/2017 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Diễn Châu (phần 1)
Số 827/UBND-KT&HT 11/05/2017 Về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của các Công ty
Số 919/QĐ-UBND 10/05/2017 Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Cơ quan UBND huyện Diễn Châu
Số 917/QĐ-UBND 10/05/2017 Quyết định về việc bãi bỏ Văn bản Quy phạm pháp luật
Số 740/UBND-TNMT 26/04/2017 Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và VSMT 2017
633/UBND-NN 14/04/2017 về việc hướng dẫn biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho tôm cá trong mùa nắng nóng
Số 56/KH-UBND 30/03/2017 Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020
Số 67/KH-UBND 13/04/2017 Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Thanh niên với an toàn giao thông” huyện Diễn Châu năm 2017
Số 50/TB-UBND 29/03/2017 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Diễn Châu
Số 20/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Diễn Châu đến năm 2020 (phần 2)
Số 20/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Diễn Châu đến năm 2020 (phần 1)
Số 02/2017/QĐ-UBND 06/01/2017 Quyết định Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017, huyện Diễn Châu (phần 2)
Số 02/2017/QĐ-UBND 06/01/2017 Quyết định Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017, huyện Diễn Châu (phần 1)
Số 37/KH-UBND 27/02/2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2017
Số 01/2017/QĐ-UBND 06/01/2017 Về việc ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội huyện Diễn Châu năm 2017
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>