Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lư
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân s
Số: 66/UBND-VP 12/01/2017 Về nghỉ Tết Âm lịch 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số 01/CT-UBND 06/01/2017 Chỉ thị về việc tổ chức tết trồng cây nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số - KH/HU 09/01/2017 Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
115 /CV-TNMT 01/12/2016 Về việc công khai danh sách các đối tượng được xét giao đất ở tại xã Diễn Phúc và xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu
Số: 137 /CV-TNMT 14/11/2016 Về việc công khai danh sách các đối tượng được xét giao đất ở tại các xã Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Bình và Diễn Mỹ
Số: 1764 /UBND-KT&HT 18/11/2016 V/v xử lý vi phạm quy định niêm yết khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” trên xe ô tô
Số: 1593 /UBND-KT&HT 19/10/2016 Về việc thời hạn đổi GPLX bằng giấy bìa sang GPLX vật liệu PET
Số: 1609 / UBND-NN 20/10/2016 Về việc chỉ đạo nuôi trồng thủy sản sau mưa bão
Số: 1602/ UBND-NN 20/10/2016 Về việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp
Số 1176 /UBND- NN 11/08/2016 Về việc hướng dẫn các biện pháp quản lý kỹ thuật nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão
Số: 1475 /UBND-KT&HT 30/09/2016 Về việc phối hợp kiểm tra, xử lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng trên địa bàn huyện
Số 09/2016/QĐ-UBND 15/08/2016 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 08/2016/QĐ-UBND 15/08/2016 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Diễn Châu
Số 07/2016/QĐ-UBND 04/07/2016 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Y tế huyện Diễn Châu
Số 1477/UBND-YT 30/09/2016 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết
Số: 135/TB-UBND 15/09/2016 Thông báo công bố công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 137/TB-UBND 15/09/2016 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển hợp đồng giáo viên Tiếng Anh thính giảng dạy tiểu học trong năm học 2016-2017
Số: 1232 /UBND-KT&HT 06/09/2016 Về việc Công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công viên cây xanh tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu.
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>