Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 04/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết thông qua bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch
Số 05/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch XDCB năm 2019 (từ nguồn chưa phân bổ) và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019
Số 01/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2016-2021
Số 01/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2016-2021
Số 06/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Diễn Châu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
Số 02/2018/QĐ-UBND 31/12/2018 Quyết định về việc phân công, phân cấp và quản lý điều hành NSNN năm 2019
Số 451/UBND-VP 18/03/2019 Về việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích
Số 663/QĐ-UBND 14/03/2019 Quyết định công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa của UBND huyện Diễn Châu
Số 585/QĐ-UBND 08/03/2019 Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL UBND huyện Diễn Châu ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành 1 phần năm 2018
Số 304/UBND-VP 25/02/2019 Về việc tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử liên thông
Số 37/KH-UBND 25/02/2019 Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 huyện Diễn Châu
Số 30/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 416/QĐ-UBND 14/02/2019 Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND huyện kỳ 2014-2018
Số 240/UBND-VP 13/02/2019 Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
Số 231/UBND-VP 13/02/2019 Vv thực hiện Kế hoạch truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Số 400/QĐ-UBND 12/02/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2019
Số 01/CT-UBND 14/01/2019 Chỉ thị về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 23/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 22/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu
Số 21/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>