Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 10/2016/CT-UBND 21/04/2016 Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 09/2016/CT-UBND 04/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 08/2016/CT-UBND 04/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá huyện Diễn Châu hoạt động khai thác thủy sản trên biển
Số 07/2016/CT-UBND 31/03/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 06/2016/CT-UBND 29/03/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đăng ký quản lý và hộ tịch trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 05/2016/CT-UBND 08/03/2016 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016
Số 04/2016/CT-UBND 25/01/2016 Về việc tăng cường thu ngân sách Nhà nước năm 2016
Số 03/2016/CT-UBND 21/01/2016 Về việc tăng cường công tác thú y năm 2016 trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 02/2016/CT-UBND 16/01/2016 Về việc thực hiện đầu tư xây dựng theo giấy phép xây dựng và theo quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 01/2016/CT-UBND 14/01/2016 Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 17/2015/CT-UBND 18/08/2015 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 16/2015/CT-UBND 10/08/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ hành lang, hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 18/2015/QĐ-UBND 29/12/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Diễn Châu
Số 15/2015/QĐ-UBND 10/07/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Số: 14/2015/QĐ-UBND 22/06/2015 Quyết định về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Diễn Châu
Số: 13/2015/QĐ-UBND 01/06/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số: 12/2015/QĐ-UBND 07/05/2015 Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014
Số: 11/2015/QĐ-UBND 07/05/2015 Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015
Số: 10/2015/QĐ-UBND 14/04/2015 Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 09/2015/QĐ-UBND 13/04/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn huyện Diễn Châu
<<  <  1  2  3  4  >  >>