Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 15/2016/NQ-HĐND 28/07/2016 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Số 14/2016/NQ-HĐND 28/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn bổ sung chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2016, huyện Diễn Châu
Số 03/2016/QĐ-UBND 15/01/2016 Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách năm 2016
Số 02/2016/QĐ-UBND 06/01/2016 Quyết định ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2016
Số 06/2016/QĐ-UBND 22/06/2016 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 05/2016/QĐ-UBND 13/06/2016 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 04/2016/QĐ-UBND 13/06/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện Diễn Châu
Số 12/2016/CT-UBND 13/05/2016 Chỉ thị về việc tăng lãnh đạo, chỉ đạo xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2016 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu
Số 11/2016/CT-UBND 29/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 10/2016/CT-UBND 21/04/2016 Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 09/2016/CT-UBND 04/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 08/2016/CT-UBND 04/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá huyện Diễn Châu hoạt động khai thác thủy sản trên biển
Số 07/2016/CT-UBND 31/03/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 06/2016/CT-UBND 29/03/2016 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đăng ký quản lý và hộ tịch trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 05/2016/CT-UBND 08/03/2016 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016
Số 04/2016/CT-UBND 25/01/2016 Về việc tăng cường thu ngân sách Nhà nước năm 2016
Số 03/2016/CT-UBND 21/01/2016 Về việc tăng cường công tác thú y năm 2016 trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 02/2016/CT-UBND 16/01/2016 Về việc thực hiện đầu tư xây dựng theo giấy phép xây dựng và theo quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 01/2016/CT-UBND 14/01/2016 Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 17/2015/CT-UBND 18/08/2015 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Diễn Châu
<<  <  1  2  3  4  >  >>