Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 15/2015/CT-UBND 17/06/2015 Chi thị về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 14/2015/CT-UBND 17/06/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn huyện
Số: 13/2015/CT-UBND 15/06/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các Cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 12/2015/CT-UBND 01/06/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề Y-Dược tư nhân trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 11/2015/CT-UBND 19/05/2015 Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2015 trong ngành Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu
Số: 10/2015/CT-UBND 02/04/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác xây dựng,quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 08/2015/QĐ-UBND 23/03/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Số: 07/2015/QĐ-UBND 19/03/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 06/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cơ quan UBND huyện Diễn Châu
Số: 05/2015/QĐ-UBND 28/01/2015 Quyết định về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Diễn Châu ban hành từ 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
Số: 04/2015/QĐ-UBND 15/01/2015 Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND huyện
Số: 03/2015/QĐ-UBND 15/01/2015 Quyết định về việc công khai dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2015
55 /TB-UBND 27/05/2014 Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng thu hút công chức năm 2014
08/2014/CT-UBND 15/04/2014 V/v tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn huyện
07/2014/CT-UBND 15/04/2014 Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 05/2013/NQ-HĐND 23/07/2013 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Số: 04/NQ-HĐND 23/07/2013 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu
Số: 07 /2013/NQ-HĐND 23/07/2013 Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Diễn Châu
Số 11 - KL/HU 03/05/2013 Kết luận số 11 - KL/HU:"Về việc đẩy mạnh tiến độ triển khai công tác dồn điền, đổi thửa theo Chỉ thị 08- CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh cuộc vận độ
Số: 369- CV/HU 25/01/2013 Ngày 25/01/2013, Huyện ủy Diễn Châu đã có công văn số 369-CV/HU về việc thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW của Ban Bí thư về việc yêu cầu không tổ chức tặng quà cho lãnh đạo Huyện nhân dịp tết N
<<  <  1  2  3  4  >  >>