Số/Ký hiệu: Số 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019
Nội dung:

Tài liệu đính kèm