Số/Ký hiệu: Số 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2019
Nội dung:

Tài liệu đính kèm