Số/Ký hiệu: Số 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/07/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2018 huyện Diễn Châu
Nội dung:

Tài liệu đính kèm