Số/Ký hiệu: Số 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 02/07/2020
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm