Số/Ký hiệu: Số 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/08/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính 03 xã: Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng.
Nội dung:

Tài liệu đính kèm