Số/Ký hiệu: Số 21/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2019
Người ký: Chu Thế Huyền
Trích yếu: Nghị quyết QĐ dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NS địa phương và phương án phân bổ NS địa phương năm 2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm